Hướng dẫn trẻ đọc thơ bài Xe đạp cô giáo; Trần Thị Thuận trường mầm non Nam Hải