Phát thanh măng non số 1 tháng 4 Trường Tiểu học Thị trấn Tiền Hải: Chào mừng ngày giải phóng miền Nam 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5