ĐẠI HỘI CHI BỘ TRƯỜNG TH TÂY PHONG NHIỆM KỲ 2022-2025

ĐẠI HỘI CHI BỘ TRƯỜNG TH TÂY PHONG NHIỆM KỲ 2022-2025

Thực hiện Kế hoạch số 94-KH/HU, ngày 01/7/2022 và Hướng dẫn số 05-HD/BTCHU, ngày 01/7/2022 của Ban tổ chức huyện ủy Tiền Hải về hướng dẫn Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022– 2025; Kế hoạch số 20-KH/ĐU ngày 04/7/2022 của BCH Đảng uỷ xã Tây Phong về Kế hoạch Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025.

Ngày 07/9/2022, tại phòng Hội đồng trường, Chi bộ trường TH Tây Phong long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

          Tham dự Đại hội có đồng chí Tạ Trung Thành - Bí thư BCH Đảng bộ; Các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy, đồng chí đảng uỷ viên phụ trách chi bộ về dự Đại hội.

Dưới đây là một số hình ảnh trong Đại hội: