Đại hội Chi bộ trường Tiểu học Tây Phong nhiệm kì 2020 - 2022

      Sáng ngày 14 tháng 02 năm 2020, Chi bộ Trường Tiểu học Tây Phong tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022. Chi bộ có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá việc thực hiện nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020. Quyết định các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và đề ra các biện pháp, giải pháp quan trọng để tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết của Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022. Đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị Đại hội, đại biểu Đảng bộ xã và dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Bầu cấp ủy, Bí thư, Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Trong không khí làm việc nghiêm túc, Đại hội đã bầu ra Ban cấp ủy, Bí thư, Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Sau đây là một số hình ảnh trong Đại hội Chi bộ Trường Tiểu học Tây Phong :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan