KẾ HOẠCH THÁNG 04/2021

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 04/2021

1. Công tác số l­­ượng&PCGD.

  - Duy trì ổn định nề nếp, sĩ số, tỷ lệ chuyên cần HS toàn trường hiện có 304 em ( 1 em từ Bình Dương chuyển về lớp 4A ) các biện pháp thực hiện:

    + Thực hiện nề nếp 3 kiểm tra đầu giờ. Bồi dưỡng HĐTQ, Ban sao đỏ,.. để chấn chỉnh việc thực hiện nội quy trường lớp; giáo dục hình thành năng lực, phẩm chất cho học sinh.

  - Phổ cập: Rà soát kiểm tra sí số được giao so đầu năm; đối chiếu hồ sơ lý lịch HS đúng đủ, chính xác, hợp lệ như: GKS, học bạ.

 + Duyệt kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2021 - 2022 với PGD ( DKH: 11 lớp/326 học sinh, trẻ 6 tuổi vào lớp 1 là 73 em )

2. Dạy và học

 - TCM, GV rà soát thực hiện đúng tiến độ nội dung chương trình, TKB tuần 29 đến 32 để đảm bảo chương trình.

 - Tích cực N/cứu tài liệu, nắm vững nội dung kiến thức để: soạn, giảng đúng chương trình TKB; đủ kiến thức trọng tâm, sát từng đối tượng học sinh, coi trọng sử dụng đồ dùng dạy học, ký tín hiệu trong giờ học. Thc hiện đúng giờ giấc tác phong lên lớp; phân bổ hợp lý thời gian nội dung từng bước, dành tối đa thời gian để luyện tập củng cố khắc sâu kiến thức, phương pháp làm bài, kỹ năng tính toán, trình bày cho HS trong từng loại bài; đánh giá nhận xét, tư vấn giúp đỡ  HS  có hiệu quả,...

- Nâng cao chất lượng đội ngũ HSG, tăng cường HD tham gia giải Toán, T.Anh, TNTV. Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, ký duyệt hồ sơ trước khi lên lớp. GV tự bồi dưỡng, nâng cao chất lượng SHCM của tổ khối: bàn trao đổi thống nhất thực hiện có nề nếp chất lượng dạy học, hiệu quả phương pháp giảng dạy. TCM, GVdạy môn  xây dựng kế hoạch bài dạy theo ND điều chỉnh theo CV 5842/BGDĐT, CV 405/BGDĐT-GDTH đối với các môn học lớp 5.

Tiếp tục triển khai chuyên đề trường theo kế hoạch.

 - TCM,GV chủ động kế hoạch dạy xen, bù TKB các ngày nghỉ lễ : 30/4, 1/5 phù hợp hiệu quả ( GV phối hợp tốt với PHHS để hướng dẫn học sinh tự học ở nhà đối với lớp 1 học trên truyền hình, học Oline,...Tiếp tục củng cố kiến thức kĩ năng cho HS trong từng loại bài; đánh giá nhận xét, tư vấn giúp đỡ  HS  có hiệu quả, nhất là những em chưa đạt yêu cầu qua khảo sát GHK2.

- KT tkế hoạch nội bộ theo kế hoạch.

- Kiểm tra đánh giá tiêu chuẩn rèn luyện học sinh, cập nhật số liệu vào sổ theo dõi rèn luyện, duyệt kết quả RLTC với PGD.

3. Công tác chủ nhiệm.

 - Coi trọng hơn nữa việc quản lý, giáo dục học sinh thực hiện tốt nội quy trường lớp,( nề nếp trong các giờ học, nề nếp đầu giờ, giữa buổi, ra về,..)

 - HD thực hiện tốt công tác An toàn trường học, An toàn giao thông, phòng chống dịch  bệnh Covid. Làm tốt tuyên truyền giáo dục vệ sinh thực hiện tốt An toàn thực phẩm, phòng tránh bệnh cho HS thời điểm giao mùa ( trao đổi kịp thời với PHHS, NT khi học sinh có biểu hiện bất thường về SK )

4. Công tác đoàn thể, bộ phận.

a. HĐNG và công tác Đội.

 - Duy trì, củng cố nề nếp hoạt động, đẩy mạnh phong trào thi đua học tập tốt chào mừng kỷ niệm các ngày lễ. Xây dựng tin bài cho đội tuyên truyền măng non. Tổ chức cho ĐTN tham quan di tích lịch sử đình làng tại địa phương

b. CSVC, lao động vệ sinh;

 Yêu cầu các lớp KT lại CSVC của lớp( Bàn ghế, cốc uống nước HS, khóa tủ, khóa cửa...)

 - Duy trì nề nếp phút sạch tr­ường, thực hiện vệ sinh khuôn viên trường lớp, công trình vệ sinh hàng ngày sạch sẽ.

c. Th­ư viện-Thiết bị:

  + Tổ chức thi kể chuyện sách báo theo từng khối, giới thiệu sách nhân  kỷ niệm ngày 30/4, 1/5 và duy trì  lịch đọc
  + Thực hiện tự kiểm tra đánh giá công nhận TV-TB trường học theo các chuẩn quy định vào thời điểm cuối năm.
  + Rà soát lại cơ số sách, tài liệu để đăng ký SGK, SGV năm học mới cho học sinh và GV.   

d.TC - NS: Rà soát lưu trữ hồ sơ tài chính năm 2020 chuẩn bị cấp trên kiểm tra quyết toán năm.

 - Xét tăng lường thường xuyên và tăng trước thời hạn năm 2020 do lập thành tích trong thực hiện nhiệm vụ đối với CBGVNV.

5. Công tác Quản lý

- Quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc các công văn chỉ đạo cấp trên. Duy trì tốt nối đoàn kết nội bộ trong nhà trường, hoàn thành nhiệm vụ công tác tháng 4.

- Tổ chức đề xuất lựa chọn sgk lớp 2 theo TT 25/2020/BGDĐT và CV 211/PGDĐT, Thực hiện đúng quy trình lựa chọn SGK lớp 2 năm học 2021-2022 thông qua tiêu chí  phù hợp địa phương, phù hợp HĐ dạy và học nhà trường

- Quản lý chỉ đạo TCM, GV t/hiện nề nếp dạy học HTCT, ôn tập, kiểm tra, học tập nắm vững TT22, TT27 về đánh giá nhận xét, ghi học bạ HS cuối năm. CBGV tiếp tục học tập bồi dưỡng chương trình GDPT 2018

 - Tổ chức CBGVNV, HS  nghỉ lễ đúng TG quy định, an toàn về người, về tài sản ( GV thực hiện nghiêm lịch PC trực trường.

- Xây  dựng kế hoạch tổng kết đánh giá việc thực hiện chương trình SGK lớp 1.( Thời gian TK dự kiến vào 21/4)

                                                                                                                       Tây phong, ngày 07 tháng 4 năm 2021

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Phạm Thị Liễu

 

Bài viết liên quan