Khóa học SpeedReading

   Sáng ngày 27 tháng 12 năm 2019, nhà trường tổ chức khóa học SpeedReading cho các em học sinh. Sau đây là một số hình ảnh của buổi học : 

Bài viết liên quan