Tập huấn phần mềm "Trường học kết nối" năm học 2015 - 2016

      Căn cứ công văn số 438, ngày 3/8/2015 của Sở GD – ĐT Thái Bình.

      Căn cứ vào chỉ đạo của Phòng GD – ĐT Tiền Hải.

     Sáng ngày 15/8/2015 trường Tiểu học Tây Phong tổ chức tập huấn phần mềm trường học kết nối online cho toàn thể CBGV nhà trường. Trong buổi tập huấn đã giới thiệu về phần mềm trường học kết nối, nêu mục đích - yêu cầu của phần mềm và hướng dẫn cách sử dụng phần mềm trường học kết nối. Một số hình ảnh :

tap_huan_ket_noi_500

picture1_ket_noi_500