Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020

Một số hình ảnh về Đại hội Chi bộ trường Tiểu học Tây Phong nhiệm kỳ 2017 - 2020 :

01_500_21

02_500_19

03_500_19

04_500_18

05_500_18

06_500_15

07_500_18

08_500_12

09_500_16

10_500_16

11_500_13

12_500_13

13_500_11

14_500_12

15_500_14

16_500_13

17_500_06

18_500_05

19_500_06

20_500_0621_500_06

Bài viết liên quan