Trung tâm giáo dục kỹ năng sống Skill edu tổ chức tập huấn giáo dục KNS cho CBGV nhà trường

Trung tâm giáo dục kỹ năng sống Skill edu tổ chức tập huấn giáo dục KNS cho CBGV nhà trường

Nhằm trang bị cho học sinh những kiến thức, giá trị thái độ và kĩ năng phù hợp, trên cơ sở đó hình thành cho học sinh những hành vi, thói quen lành mạnh, tích cực, loại bỏ những hành vi thói quen tiêu cực trong các mối quan hệ, các tình huống và hoạt động hàng ngày. Tạo cơ hội thuận lợi để học sinh thực hiện tốt quyền, bổn phận của mình và phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, tinh thần và đạo đức. Ngày 26/9/2021 Trung tâm giáo dục kỹ năng sống Skill edu đã tổ chức tập huấn giáo dục KNS cho toàn thể CBGV nhà trường qua đó giúp các thầy cô có những kiến thức, kinh nghiệm rất bổ ích trong việc rèn luyện, giáo dục KNS cho HS của lớp mình.

Bài viết liên quan