Trường Tiểu học Tây Phong tổ chức phát động Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Trường Tiểu học Tây Phong tổ chức phát động Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

        Trường Tiểu học Tây Phong tổ chức phát động Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Thực hiện Công văn số 190-CV/HU, ngày 09/3/2021 của Huyện ủy Tiền Hải; Công văn số 139/PGDĐT, ngày 09/3/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Tiền Hải. Sáng thứ Hai, ngày 15/3/2021 trường Tiểu học Tây Phong tổ chức phát động Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

          Đ/c Phạm Thị Liễu, Bí thư chi bộ- Hiệu trưởng nhà trường đã quán triệt mục đích, ý nghĩa của Cuộc thi; phổ biến thể lệ của Cuộc thi; vận động 100% cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên trong trường tham gia Cuộc thi.

          Sau khi được nghe đ/c Phạm Thị Liễu, Bí thư chi bộ- Hiệu trưởng nhà trường phát động tham gia Cuộc thi, 100% các đ/c giáo viên trong nhà trường đều nhiệt tình hưởng ứng.

          Sau đây là một số hình ảnh trong buổi lễ:

Bài viết liên quan