Trường Tiểu học Tây Phong tổ chức Tuần lễ học tập suốt đời năm 2021

Trường Tiểu học Tây Phong tổ chức Tuần lễ học tập suốt đời năm 2021 với chủ đề " Chuyển đổi số và cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người trong bối cảnh đại dịch Covid-19"

Năm 2021, Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời của Trường Tiểu học Tây Phong được phát động từ ngày 1/10/2021 đến 7/10/2021 với chủ đề " Chuyển đổi số và cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người trong bối cảnh đại dịch Covid-19" nhằm động viên, khích lệ và nhắc nhở giáo viên, học sinh, mọi người dân nhận thức rõ vai trò quan trọng của chuyển đổi số trong thời đại 4.0. Đặc biệt, trong điều kiện đất nước đang phải đối mặt với đại dịch COVID-19, việc khai thác, phát huy tối đa ưu thế của công nghệ số để chuyển đổi hình thức học tập không chỉ tạo cơ hội cho mỗi người tiếp cận, thích ứng với nhiều phương pháp học tập mới trên internet, mà còn thúc đẩy phong trào học tập trực tuyến, học từ xa; phát huy các lớp học xuyên biên giới, dạy học qua truyền hình; thúc đẩy công tác xây dựng, thu thập và khai thác các tài nguyên giáo dục mở hữu ích như bài giảng điện tử, sách báo điện tử… để phục vụ nhu cầu học tập suốt đời, học tập mọi nơi, mọi lúc của mọi người dân.

Các hoạt động trong Tuần lễ sẽ được tổ chức như: Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các cổng thông tin điện tử của đơn vị, các trang mạng xã hội (facebook, zalo,...) về tầm quan trọng của việc học tập suốt đời cũng như vai trò của chuyển đổi số trong việc thúc đẩy cơ hội học tập suốt đời cho mọi người. Phát động phong trào chuyển đổi số tại nhà trường; khuyến khích các cá nhân có những giải pháp, sáng kiến về chuyển đổi số góp phần thúc đẩy học tập suốt đời, xây dựng XH học tập. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong tổ chức các hoạt động dạy-học và các hoạt động thư viện trong nhà trường. Treo băng rôn, khẩu hiệu tại nhà trường, văn phòng, cơ quan và những nơi công cộng; tuyên truyền về chủ đề và các hoạt động của Tuần lễ để cán bộ giáo viên nhân viên, học sinh biết và tham gia.

 

Bài viết liên quan