Trường Tiểu học Tây Phong tổng kết triển khai thực hiện Chương trình, sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1.

Thực hiện Công văn số 129/PGDĐT-TH ngày 08 tháng 3 năm 2021 của Phòng Giáo dục – Đào tạo về việc tổng kết triển khai thực hiện Chương trình, sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1. Ngày 23 tháng 4 năm 2021, Trường Tiểu học Tây Phong đã triển khai hội nghị tổng kết chương trình, sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1.

Trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình, sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1, nhà trường có một số thuận lợi và khó khăn:

  • Thuận lợi:

-  Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, chính quyền địa phương.

- Đội ngũ giáo viên nhiệt tình, tâm huyết với nghề, có trình độ chuyên môn vững vàng, luôn học hỏi để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ.

-  Ban đại diện cha mẹ học sinh, phụ huynh học sinh quan tâm và ủng hộ đến việc thực hiện chương trình giáo dục 2018 và thay sách giáo khoa lớp 1.

- Cơ sở vật chất cơ bản đáp ứng việc dạy học lớp 1 theo chương trình giáo dục 2018.

  • Khó khăn:

- Việc tiếp tiếp thu phương pháp dạy học phát triển phẩm chất năng lực ở một số học sinh còn hạn chế dẫn đến khó khăn cho giáo viên dạy lớp 1.

- Đồ dùng dạy học theo TT05/2019 chưa đáp ứng đầy đủ, hiện tại vẫn sử dụng lại ĐDDH cũ nên thiết bị đồ dùng phục vụ dạy học còn chưa được đồng bộ.

- Công tác xã hội hóa, huy động các nguồn lực trong xã hội để xây dựng cơ sở vật chất trường học gặp nhiều khó khăn; nguồn ngân sách đầu tư cho giáo dục còn hạn chế so với nhu cầu thực tế, đặc biệt là nhu cầu về xây dựng sửa chữa phòng học, phòng bộ môn và mua sắm bổ sung thiết bị, đồ dùng dạy học theo Thông tư số 05/2019/TT-BGDĐT.

  • Về kết quả thực hiện:

1. Thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1.

a. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch.

Xây dựng  kế hoạch giáo dục nhà trường, kế hoạch dạy học môn học phù hợp với điều kiện thực tế trên cơ sở bảo đảm mục tiêu, nội dung đáp ứng yêu cầu cần đạt theo chương trình GDPT 2018 đối với lớp 1 tại nhà trường.

- Thời lượng: Tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, mỗi ngày bố trí không quá 7 tiết, mỗi tiết 35 phút, 10 buổi/tuần với 35 tiết/tuần.

- Kế hoạch dạy học:  Kế hoạch xây dựng theo hướng mở, linh hoạt; đảm bảo phân bổ hợp lí giữa các nội dung giáo dục; Thời khóa biểu sắp xếp khoa học, phù hợp thực tế địa phương, đúng theo hướng dẫn của cấp trên.

b. Tổ chức dạy học phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.

- Thực hiện đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh theo quy định của chương trình GDPT 2018. Do làm tốt công tác tiếp cận chương trình GDPT mới cho nên giáo viên lớp 1 của trường đã thực hiện khá tốt chương trình, sách giáo khoa mới. Từng giáo viên cần chủ động, coi sách giáo khoa thực sự là tài liệu (có thể linh hoạt điều chỉnh để phù hợp với đối tượng học sinh, không bắt buộc phải dạy đúng theo sách giáo khoa như trước), chú ý hơn nữa việc gắn kiến thức bài học với thực tiễn cuộc sống; tăng cường việc tự làm đồ dùng dạy học. Giáo viên đã linh hoạt chủ động trong thực hiện phương pháp, nội dung chương trình; thực hiện tốt việc chuyển từ dạy học cung cấp kiến thức sang phát triển năng lực, phẩm chất học sinh, lấy hoạt động học của học sinh làm trung tâm, tăng cường các hoạt động trải nghiệm theo đúng yêu cầu của chương trình.

c. Thực hiện đánh giá, khen thưởng học sinh tiểu học.

- Tổ chức tập huấn Thông Tư 27/2020/ của Bộ Giáo dục Quy định đánh giá học sinh tiểu học. Giáo viên  sử dụng nhiều phương pháp để đánh giá học sinh như: quan sát; vấn đáp; đánh giá qua hồ sơ học tập, các sản phẩm, hoạt động của học sinh. Đánh giá sự tiến bộ và vì sự tiến bộ của học sinh; coi trọng việc động viên, khuyến khích sự cố gắng trong học tập, rèn luyện của học sinh.

- Mặt khác nhà trường thường xuyên trao đổi thông tin để cha mẹ HS nắm được yêu cầu đổi mới của chương trình không tạo áp lực, không đặt nặng thành tích học tập của con; để con được phát triển một cách toàn diện, phù hợp với năng lực, sở trường của mình. Ngay từ đầu năm học, giáo viên chủ nhiệm các lớp đã thiết lập trên mạng zalo nhóm cha mẹ học sinh của lớp để lắng nghe và giải đáp mọi thắc mắc, đồng thời hướng dẫn cha mẹ học sinh đồng hành với con trong quá trình học tập theo chương trình mới.

d.  Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin:

Tăng cường ứng dụng CNTT, phần mềm quản lý kết quả giáo dục và học tập của học sinh. Thực hiện đổi mới quản trị  nhà trường trong tổ chức triển khai thực hiện chương trình, sách giáo khoa lớp 1.

2. Kêt quả đạt được khi triển khai thực hiện chương trình, sách giáo khoa đối với học sinh lớp 1.

- Nhà trường đã chủ động xây dựng kế hoạch dạy học, sắp xếp thời khóa biểu đối với các môn học ở lớp 1 và thực hiện chương trình các môn học theo đúng kế hoạch thời gian năm học. Thiết bị dạy học và sách giáo khoa cho giáo viên được cung cấp đầy đủ đảm bảo chất lượng

- Giáo viên đã xây dựng kế hoạch bài dạy theo yêu cầu phù hợp với nhận thức của học sinh, mạnh dạn ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học môn Toán, Tiếng Việt, tự nhiên xã hội. Đối với môn hoạt động trải nghiệm, học sinh được giáo viên cho tham gia thực hiện một số hoạt động từ đơn giản đến phức tạp để phát triển năng lực phẩm chất.

- Sau một học kỳ, chất lượng giáo dục ở lớp 1 đã có sự chuyển biến tích cực, giáo viên hào hứng thực hiện chương trình thay vì còn những lo lắng, băn khoăn như thời kỳ đầu triển khai. Giáo viên chủ động, sáng tạo trong dạy học, học sinh đã được tiếp cận một cách nhẹ nhàng, học tập tích cực hơn, nhiều em tiến bộ nhanh. Nội dung các bài học trong SGK mới đa dạng, ngữ liệu có tranh minh họa giúp giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh dễ nhận biết, hiểu rõ nghĩa, bài tập thực hành. Ngoài ra, mỗi bài học đều có sách điện tử cho nên giáo viên có thể truy cập dễ dàng để dạy. Qua kiểm tra đánh giá học kỳ 1, 100% học sinh lớp 1 đạt yêu cầu, mục tiêu đặt ra của chương trình GDPT mới.

Sau đây là một số hình ảnh, video trong hội nghị:

 

 

Bài viết liên quan