Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017

    Trường Tiểu học Tây Phong tổ chức tuần lễ “Hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2017 với chủ đề “ Học tập để phát triển quê hương, đất nước”.

   Sau đây là một số hình ảnh về tuần lễ : 

1_500_01

2_500

3_500

4_500

5_500

6_500

7_500