HƯỞNG ỨNG NGÀY SÁCH VIỆT NAM 21/4 TRƯỜNG TH VÀ THCS NAM HƯNG TỔ CHỨC NHIỀU HOẠT ĐỘNG THIẾT THỰC VÀ Ý NGHĨA.

HƯỞNG ỨNG NGÀY SÁCH VIỆT NAM 21/4 TRƯỜNG TH VÀ THCS NAM HƯNG TỔ CHỨC NHIỀU HOẠT ĐỘNG THIẾT THỰC VÀ Ý NGHĨA.

    Hưởng ứng ngày Sách Việt Nam 21/4 trường Tiểu học và THCS Nam Hưng tổ chức nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa. Nhà trường đã tổ chức quyên góp được 527 đầu sách trong toàn Liên đội. Tổ chức triển lãm giới thiệu sách. Tổ chức cho học sinh và giáo viên tham gia đọc sách...


 

Một số hình ảnh trong buổi quyên góp sách

 

 

Hình ảnh triển lãm giới thiệu sách
 
Hình ảnh học sinh và giáo viên tham giờ đọc sách

 

Bài viết liên quan